Seznam testů

Prima Sekunda Tercie Kvarta Kvinta Sexta Septima Oktáva 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník

ID testu PŘEDMĚT LÁTKA DATUM TESTU
28 NJZ Slova 6. lekce Pondělí 3. února 2020
29 NJZ Slova 6. lekce Pondělí 3. února 2020
30 NJZ Slova 6. lekce Pondělí 3. února 2020
31 NJZ Slova 6. lekce Pondělí 3. února 2020
32 NJZ Slova 6. lekce Pondělí 3. února 2020
33 NJZ Slova 6. lekce Pondělí 3. února 2020
34 NJZ Slova 6. lekce Pondělí 3. února 2020
35 NJZ Slova 6. lekce Pondělí 3. února 2020
36 Fyzika Mechanika Úterý 22. září 2020
Tisk
GYMTREBOT (V. 7.2)

JND Team 2019-2020