Seznam testů

Prima Sekunda Tercie Kvarta Kvinta Sexta Septima Oktáva 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník

ID testu PŘEDMĚT LÁTKA DATUM TESTU
7 Biologie Hmyz s proměnou nedokonalou Úterý 21. ledna 2020
Tisk
GYMTREBOT (V. 7.2)

JND Team 2019-2020