Seznam testů

Prima Sekunda Tercie Kvarta Kvinta Sexta Septima Oktáva 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník

ID testu PŘEDMĚT LÁTKA DATUM TESTU
11 Český jazyk a literatura Májovci, lumírovci, ruchovci, naturalismus a realismu v ČR Pátek 11. června 2021
12 Fyzika (opravka) Obvody Pátek 11. června 2021
13 Biologie Obratlovci Pondělí 14. června 2021
14 Chemie Výstupní test Středa 16. června 2021
15 Matematika (opravka) Pololetka, logaritmy, expo. fun., rovnice a nerovnice Pátek 18. června 2021
Tisk
GYMTREBOT (V. 7.2)

JND Team 2019-2020